top of page

veri koruması

Sorumlu i. SD. Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler şunlardır:

Sorumluluk sahibi:


Sayın Ömer Aktaş
Frohnacker 8 79297 Winden im Elztal
Tel: 017620711320
E-posta:
 

Veri koruma görevlisi:

çerez kullanımı

covidtestung-deutschland.de web sitesi çerezleri kullanır. Çerezler, internet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan verilerdir. Çerezler, çağrıldığında bir sayfaya iletilebilir ve böylece kullanıcının atanmasını sağlar. Çerezler, kullanıcılar için İnternet sayfalarının kullanımını basitleştirmeye yardımcı olur.

İnternet tarayıcısındaki ayarları buna göre değiştirerek, herhangi bir zamanda çerez ayarına itiraz etmek mümkündür. Set çerezleri silinebilir. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, web sitemizin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabilirsiniz.

Günlük dosyalarının oluşturulması

Web sitesine her erişildiğinde, covidtestung-deutschland.de otomatik bir sistem aracılığıyla veri ve bilgi toplar. Bunlar sunucunun günlük dosyalarına kaydedilir.

Aşağıdaki veriler toplanabilir:

 • Tarayıcı türü ve kullanılan sürüm hakkında bilgi

 • Kullanıcının işletim sistemi

 • Kullanıcının internet servis sağlayıcısı

 • kullanıcının IP adresi

 • Erişim tarihi ve saati

 • Kullanıcının sisteminin web sitemize ulaştığı web siteleri (yönlendiren)

 • Web sitemiz üzerinden kullanıcının sistemi tarafından erişilen web siteleri

Verilerin işlenmesi, web sitemizin içeriğini sunmaya, bilgi teknolojisi sistemlerimizin işlevselliğini garanti etmeye ve web sitemizi optimize etmeye hizmet eder. Günlük dosyalarındaki veriler her zaman diğer kişisel kullanıcı verilerinden ayrı olarak kaydedilir.

Analiz araçları ve reklam

Google Analytics
Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'dir.

Google Analytics, sözde "çerezler" kullanır. Bunlar, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyalarıdır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

Google Analytics çerezlerinin depolanması, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının lit.f'sine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir.

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli ülkelerinde ABD'ye iletilmeden önce kısaltılacaktır. Tam IP adresi yalnızca ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilecek ve istisnai durumlarda orada kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin saklanmasını engelleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, Google'ın çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil) verileri toplamasını ve bu verileri işlemesini, aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek de önleyebilirsiniz: https:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Analytics'in verilerinizi toplamasını engelleyebilirsiniz. Bu web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde verilerinizin toplanmasını önleyen bir devre dışı bırakma çerezi ayarlanacaktır: Google Analytics'i devre dışı bırakın.

Kullanıcı verilerinin Google Analytics tarafından nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google ile bir veri işleme sözleşmesi sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma makamlarının katı gereksinimlerini tam olarak uyguluyoruz.

Google AdWords ve Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google AdWords'ü kullanır. AdWords, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerika Birleşik Devletleri (“Google”) tarafından sağlanan bir çevrimiçi reklamcılık programıdır.

Google AdWords'ün bir parçası olarak sözde dönüşüm izlemeyi kullanıyoruz. Google tarafından yerleştirilen bir reklamı tıklarsanız, bir dönüşüm izleme çerezi ayarlanır. Çerezler, İnternet tarayıcısının kullanıcının bilgisayarında sakladığı küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder ve kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz. Kullanıcı bu web sitesindeki belirli sayfaları ziyaret ederse ve çerezin süresi henüz dolmadıysa, biz ve Google, kullanıcının reklamı tıkladığını ve bu sayfaya yönlendirildiğini görebiliriz.

Her Google AdWords müşterisi farklı bir çerez alır. Çerezler, AdWords müşterilerinin web siteleri üzerinden izlenemez. Dönüşüm çerezi kullanılarak elde edilen bilgiler, dönüşüm izlemeyi seçen AdWords müşterileri için dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Müşteriler, reklamlarını tıklayan ve dönüşüm izleme etiketi bulunan bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğrenir. Ancak, kullanıcıların kişisel olarak tanımlanabilecekleri herhangi bir bilgi almazlar. İzlemeye katılmak istemiyorsanız, internet tarayıcınızın kullanıcı ayarları altında Google dönüşüm izleme çerezini kolayca devre dışı bırakarak bu kullanıma itiraz edebilirsiniz. Bu durumda, dönüşüm izleme istatistiklerine dahil edilmeyeceksiniz.

“Dönüşüm çerezleri” GDPR Madde 6 (1) (f) temelinde kaydedilir. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir.

Google AdWords ve Google Dönüşüm İzleme hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma hükümlerinde bulabilirsiniz: https://www.google.de/policies/privacy/.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması konusunda bilgilendirileceğiniz ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini engelleyecek ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Google DoubleClick

Bu web sitesi Google DoubleClick çerezlerini (floodlights) kullanır. Doubleclick, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan bir hizmettir. Çerezler, kullanıcının tarayıcısında saklanan küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcınıza takma adlı bir kimlik numarası (ID) atanır. DoubleClick çerezleri herhangi bir kişisel veri içermez.

Çerezler, bu web sitesinin kullanımını değerlendirmek için kullanılır. Toplanan veriler istatistiksel amaçlarla ve anonim bir biçimde değerlendirilir. Aşağıdaki bağlantıda bulunan DoubleClick devre dışı bırakma uzantısı öğesinin altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Alternatif olarak, aşağıdaki bağlantının altındaki Dijital Reklamcılık sayfasındaki Doubleclick çerezlerini devre dışı bırakabilirsiniz.

Çerezler, bu web sitesi operatörünün ürünlerinin reklamını yapmak için kullanılır (yeniden hedefleme). Daha sonraki bir zamanda, bununla ilgili reklamlar (ör. reklam afişleri, metin-resim reklamları, videolar vb.) diğer web sitelerinde kullanıcıya gösterilebilir. Kullanıcılar, Google Yeniden Pazarlama Etiketlerinin görüntüleme ayarlarını değiştirerek veya yeniden hedeflemeyi devre dışı bırakarak yeniden hedefleme işlevine itiraz edebilir. Alternatif olarak, kullanıcılar ağ reklamcılığı girişiminin devre dışı bırakma sayfasını kullanarak üçüncü şahıslar tarafından çerez kullanımını devre dışı bırakabilirler.

Web sitemizde kayıt

İlgili kişi, kişisel verileri sağlayarak işlemeden sorumlu kişinin web sitesine kaydolma seçeneğini kullanırsa, ilgili giriş maskesindeki veriler, işlemden sorumlu kişiye iletilecektir. Veriler, yalnızca işlemeden sorumlu kişi tarafından dahili kullanım amacıyla saklanır.

Kayıt olurken, kullanıcının IP adresi ve kayıt tarihi ve saati kaydedilir. Bu, hizmetlerin kötüye kullanılmasını önlemeye hizmet eder. Üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Devretmek için yasal bir zorunluluk varsa bir istisna vardır.

Verilerin kaydı, içerik veya hizmetlerin sağlanması için gereklidir. Kayıtlı kişiler, saklanan verileri silme veya herhangi bir zamanda değiştirme seçeneğine sahiptir. İlgili kişi, kendisi hakkında saklanan kişisel veriler hakkında her zaman bilgi alır.

Bülten

Şirketimizin haber bültenine abone olursanız, ilgili giriş maskesindeki veriler işlemeden sorumlu kişiye iletilecektir.

Haber bültenine kaydolurken, kullanıcının IP adresi ve kayıt tarihi ve saati kaydedilir. Bu, hizmetlerin veya ilgili kişinin e-posta adresinin kötüye kullanılmasının önlenmesine hizmet eder. Veriler üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Devretmek için yasal bir zorunluluk varsa bir istisna vardır.

Veriler yalnızca haber bültenini göndermek için kullanılacaktır. Veri sahibi, bülten aboneliğini istediği zaman iptal edebilir.

Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin onay da herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Bu amaçla her haber bülteninde ilgili bir bağlantı vardır.

Sizinle iletişim kurma fırsatları

covidtestung-deutschland.de web sitesinde bizimle elektronik olarak iletişim kurmak için kullanılabilecek bir iletişim formu bulunmaktadır. Alternatif olarak, sağlanan e-posta adresini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. İlgili kişi, bu kanallardan biri aracılığıyla işlemden sorumlu kişi ile iletişime geçtiği takdirde, ilgili kişi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilecektir. Depolama, yalnızca ilgili kişinin işlenmesi veya iletişim kurulması amacıyla kullanılır. Üçüncü taraflara veri aktarımı gerçekleşmez.

Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

İşlemden sorumlu kişi, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olduğu sürece işler ve saklar. Avrupa veya ulusal yasama organı tarafından Birlik düzenlemelerinde, kanunlarında veya işlemeden sorumlu kişinin tabi olduğu diğer hükümlerde sağlanmışsa, depolama da gerçekleştirilebilir.

Saklama amacı ortadan kalkar kalkmaz veya yukarıda belirtilen düzenlemelerde öngörülen saklama süresi sona erdiğinde, kişisel veriler rutin olarak bloke edilecek veya silinecektir.

Veri sahibinin hakları

Kişisel verileriniz işleniyorsa, ilgili kişi sizsiniz i. SD. DS-GVO ve sorumlu kişiye karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

bilgi verme hakkı

Sizinle ilgili kişisel verileri işleyip işlemediğimiz konusunda sorumlu kişiden onay talep edebilirsiniz.

Bu durumda, sorumlu kişiden aşağıdaki bilgileri talep edebilirsiniz:

 • kişisel verilerin işlenme amaçları;

 • işlenen kişisel veri kategorileri;

 • sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edilmeye devam edildiği alıcılar veya alıcı kategorileri;

 • kişisel verilerinizin planlanan saklama süresi veya belirli bilgilerin mümkün olması durumunda saklama süresinin belirlenmesi için kriterler;

 • kişisel verilerinizi düzeltme veya silme hakkının varlığı, sorumlu kişi tarafından işlenmesini kısıtlama hakkı veya bu işlemeye itiraz etme hakkı;

 • bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı;

 • kişisel veriler veri sahibinden toplanmıyorsa, verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler;

 • GDPR Madde 22 Fıkra 1 ve 4 uyarınca profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar vermenin mevcudiyeti ve - en azından bu durumlarda - ilgili mantık ve ilgili kişi için bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler.

Kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamda, aktarım ile bağlantılı olarak GDPR Madde 46 uyarınca uygun teminatlar hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz.

Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili işlenen kişisel verilerin yanlış veya eksik olması durumunda, sorumlu kişiye karşı düzeltme ve/veya tamamlama hakkınız bulunmaktadır. Sorumlu kişi düzeltmeyi derhal yapmalıdır.

İşleme kısıtlama hakkı

Aşağıdaki koşullarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

 • Sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğuna, sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesine olanak tanıyan bir süre boyunca itiraz ederseniz;

 • işlemenin yasa dışı olması ve kişisel verilerin silinmesini reddetmeniz ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmeniz;

 • sorumlu kişinin artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak için bunlara ihtiyacınız varsa veya

 • GDPR Madde 21 Paragraf 1 uyarınca işlemeye itiraz ettiyseniz ve sorumlu kişinin meşru sebeplerinin sizin sebeplerinizden ağır basıp basmadığı henüz tespit edilmemişse.

Kişisel verilerinizin işlenmesi kısıtlanmışsa, bu veriler - saklanması dışında - yalnızca sizin rızanızla veya yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için kullanılabilir. Birlik veya bir Üye Devlet tarafından işlenen önemli kamu çıkarları.

İşleme kısıtlaması yukarıdaki koşullara göre kısıtlanmışsa, kısıtlama kaldırılmadan önce sorumlu kişi tarafından bilgilendirileceksiniz.

İptal hakkı

Sorumlu kişiden sizinle ilgili kişisel verileri derhal silmesini talep edebilirsiniz ve sorumlu kişi aşağıdaki sebeplerden birinin geçerli olması halinde bu verileri derhal silmekle yükümlüdür:

Sizinle ilgili kişisel veriler, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçları için artık gerekli değildir.

GDPR Madde 6 (1) (a) veya Madde 9 (2) (a) uyarınca işlemenin dayandığı onayınızı iptal edersiniz ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.

GDPR Madde 21 Paragraf 1 uyarınca işlemeye itiraz ediyorsunuz ve işleme için her şeyden önce gelen meşru sebepler bulunmuyor veya GDPR Madde 21 Paragraf 2 uyarınca işlemeye itiraz ediyorsunuz.

Sizinle ilgili kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.

Kişisel verilerinizin silinmesi, Birlik hukuku veya sorumlu kişinin tabi olduğu üye devletlerin hukuku uyarınca yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir.

Sizinle ilgili kişisel veriler, GDPR Madde 8 Paragraf 1 uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır.

Sorumlu kişi, sizinle ilgili kişisel verileri kamuya açıklamışsa ve bunları GDPR Madde 17 Fıkra 1 uyarınca silmek zorundaysa, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak teknik önlemler de dahil olmak üzere uygun önlemleri alacaktır, Veri işlemenin, kişisel verileri işleyen sorumluları, veri sahibi olarak, bu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıların veya bu kişisel verilerin kopyalarının veya kopyalarının silinmesine sahip olduğunuz konusunda bilgilendirmesini sağlamak için.

İşleme gerekliyse silme hakkı mevcut değildir

ifade ve bilgi özgürlüğü hakkını kullanmak;

Birlik veya sorumlu kişinin tabi olduğu üye devletlerin kanunlarına göre işlemeyi gerektiren yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek veya kamu yararına olan veya kendisine devredilen resmi yetkinin kullanımında olan bir görevi yerine getirmek. sorumlu kişi;

GDPR Madde 9 Paragraf 2 bent h ve i ve Madde 9 Paragraf 3 GDPR uyarınca halk sağlığı alanındaki kamu yararı nedenleriyle;

89. Madde 1 GDPR uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için, Paragraf 1'de belirtilen yasanın bu işlemenin amaçlarının gerçekleştirilmesini imkansız hale getirmesi muhtemel olduğu sürece veya ciddi şekilde bozulmuş veya

yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için.

Bilgilendirilme hakkı

Sorumlu kişiye karşı düzeltme, silme ve işlemenin kısıtlanması hakkını ileri sürdüyseniz, sorumlu kişi, sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcıları bu yetkilendirme veya verilerin silinmesi veya işlemenin kısıtlanması konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. , durumun imkansız olduğu veya orantısız bir çaba gerektirmediği sürece.

Sorumlu kişiye karşı bu alıcılar hakkında bilgilendirilme hakkınız vardır.

Veri taşınabilirliği hakkı

Sorumlu kişiye sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, kişisel verilerin sağlandığı sorumlu kişiden herhangi bir engelleme olmaksızın, bu verileri başka bir sorumlu kişiye aktarma hakkına da sahipsiniz.

işleme, Madde 6 (1) (a) GDPR veya Madde 9 (2) (a) GDPR uyarınca rızaya veya Madde 6 (1) (b) GDPR'ye dayalıdır ve

işleme otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir.

Bu hakkı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğu sürece, kişisel verilerinizin doğrudan sorumlu bir kişiden başka bir sorumlu kişiye iletilmesini sağlama hakkına da sahipsiniz. Bu, diğer insanların özgürlüklerine ve haklarına zarar vermemelidir.

Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına olan veya sorumlu kişiye devredilen resmi yetkinin kullanılmasında yer alan bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.

itiraz hakkı

Kişisel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının e veya f bentlerine dayalı olarak kişisel verilerinizin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız vardır; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

Sorumlu kişi, işleme için çıkarlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize ağır basan meşru gerekçeleri kanıtlamadıkça veya işleme, yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemeyecektir.

Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan postayı işletmek için işlenirse, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür reklam amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu, bu tür doğrudan postayla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir.

Doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye itiraz ederseniz, sizinle ilgili kişisel veriler artık bu amaçlar için işlenmeyecektir.

Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak - 2002/58 / EC sayılı Direktiften bağımsız olarak - teknik özellikleri kullanan otomatik süreçler aracılığıyla itiraz hakkınızı kullanma seçeneğiniz vardır.

Veri koruma yasası uyarınca rıza beyanını iptal etme hakkı

Veri koruma kanunu kapsamında muvafakat beyanınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri almanız, onayınız temelinde gerçekleştirilen işlemlerin yasallığını, iptal noktasına kadar etkilemez.

Profil oluşturma dahil bireysel durumlarda otomatik karar

Sizin üzerinde yasal etkileri olan veya sizi benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen - profil oluşturma dahil - yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi tutulmama hakkınız vardır. Karar verilmişse bu geçerli değildir.

Sizinle sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekliyse,

Birliğin veya sorumlu kişinin tabi olduğu üye devletlerin yasal hükümleri temelinde izin verilebilir ve bu yasal hükümler, hak ve özgürlüklerinizin yanı sıra meşru menfaatlerinizi veya

açık rızanızla gerçekleşir.

Ancak, bu kararlar, 9. Maddenin 2. Fıkrasının a veya g bentleri uygulanmadıkça ve haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemler alınmadıkça, GDPR 9. Madde 1. Fıkra uyarınca özel kişisel veri kategorilerine dayanamaz. NS.

a ile ilgili olarak. ve C. Sorumlu kişi, en azından sorumlu kişi adına bir kişinin müdahalesini alma, kendi bakış açısını ifade etme ve itiraz etme hakkı da dahil olmak üzere hak ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri alacaktır. karar.

Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna halel gelmeksizin, özellikle ikamet ettiğiniz üye devlette, iş yerinizde veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerde, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. kişisel verilerinizin işlenmesinin DS-GVO'ya aykırı olduğu görüşünü ihlal eder.

Şikayetin sunulduğu denetim makamı, GDPR'nin 78. Maddesi uyarınca yargı yolu olasılığı da dahil olmak üzere şikayetin durumu ve sonuçları hakkında şikayetçiyi bilgilendirir.

Verilerin üçüncü şahıslara iletilmesi

Hizmetlerimizi uygulamak ve özellikle web sitemizin işlevselliğini sağlamak için bir sağlayıcı kullanıyoruz. Sağlayıcı, verilerinizi işlemek için harici bir hizmet sağlayıcı olarak da kullanılır. Sağlayıcı tarafımızca özenle seçilmiş ve görevlendirilmiştir, talimatlarımıza bağlıdır ve düzenli olarak kontrol edilir.

İşleme için yasal dayanak

Kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibinin rızasını aldığımız sürece, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 6 (1) (a) Maddesi yasal dayanak olarak hizmet eder.

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel veriler işlenirken, GDPR'nin 6 (1) (b) maddesi yasal dayanak teşkil eder. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi önlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir.

Kişisel verilerin işlenmesi, şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde, GDPR'nin 6 (1) (c) maddesi yasal dayanak teşkil etmektedir.

Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda, GDPR'nin 6 (1) (d) maddesi yasal dayanak teşkil eder.

Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için işlemenin gerekli olması ve veri sahibinin menfaatleri, temel hakları ve özgürlükleri ilk bahsedilen menfaatten ağır basmıyorsa, GDPR Madde 6 (1) (f) işlemenin yasal dayanağı. Şirketimizin meşru menfaati, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesinde yatmaktadır.

Kişisel verilerin saklanma süresi

Kişisel veriler, ilgili yasal saklama süresi boyunca saklanır. Son tarih sona erdikten sonra, bir sözleşme başlatmak veya sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olmadıkça, veriler rutin olarak silinir.

bottom of page